Hebrew Translation of Hallelujah

שמעתי יש אקורד נסתר
שדוד ניגן לאל ושר
אך לך אין שום עניין בלא-ידוע
,הוא פותח עם אקורד ברה
,מינור יורד, מאז’ור עולה
מלחין המלך את ההללויה

…הללויה

האל רחוק, בלתי מושג
והיא רוחצת על הגג
יופיה העיף את זקנתך לרוח
בחבל דק קשרה אותך
חתכה את כתר שיערך
…חילצה מחלציך הללויה

…הללויה

אמרת לשווא נשאתי שם
,איני יודע מה השם
?וגם אילו ידעתי, מה אכפת לך
יש פרץ אור
בכל מילה
לא משנה את מה שמעה
…שבור או מקודש, זה הללויה

…הללויה

,ניסיתי קצת, זה לא הרבה
,רציתי רק ללחוש את זה
…הייתי ישר, לא באתי בך לפגוע
,אפילו שהכל החוויר
אבוא מול אלוהי בשיר
…עם שום מילים חוץ מההללויה

…הללויה

Translation of the Leonard Cohen version of Hallelujah. First two verses due to Tomer Sharon.

Also, Translation of the UNSONG version:

אומרים שיש מילה קדושה
שג’אלה קרא לאלוהים בשמה
אך אין לך שום עניין בקסם, או מדרש
מתחיל עם תו, אחר כך ריש
אושר נפעם, ייחול חרש
ומלך השביט שר המפורש

האמנת, אך עם ספק חלוף
הא הא יוד תו מם תו וו קוף
ספינה שלפנינו הניפה מפרש
היא ראתה את הדגל המונף
ראתה חלום כעלה נידף
ומלך השביט שר המפורש

אמרת לשווא נשאתי שם
ואז איבדתי את השם
החזרתי אותו ממני אל השורש
אבל הדים נשמעים בכל מילה
לא משנה מה שקרה
לא ככה מאבדים את המפורש

היה צריך, אני התחלתי,
עשיתי כל מה שיכלתי
עכשיו סיימנו, והבאנו יום חדש,
אפילו שהכל החוויר,
אבוא אל מול כל האָלשיר
בלי כל מילה, רק עם שם המפורש,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s